Evidencia zmlúv s odberateľmi

Evidencia zmlúv s odberateľmi

Často sa stáva, že spoločnosť má so svojimi zákazníkmi dohodnuté dodávky tovarov na určité obdobie dopredu. Tiež môže mať so svojimi zákazníkmi uzatvorené zmluvy na predajné ceny, za ktoré budú tieto množstvá odoberať. Všetky tieto dohody je potrebné sledovať a samozrejme, plniť. Ručné sledovanie je častokrát náročné, a ako to pri takýchto úlohách býva, vždy môže zlyhať

Často sa stáva, že spoločnosť má so svojimi zákazníkmi dohodnuté dodávky tovarov na určité obdobie dopredu. Tiež môže mať so svojimi zákazníkmi uzatvorené zmluvy na predajné ceny, za ktoré budú tieto množstvá odoberať. Všetky tieto dohody je potrebné sledovať a samozrejme, plniť. Ručné sledovanie je častokrát náročné, a ako to pri takýchto úlohách býva, vždy môže zlyhať ľudský faktor.

Systém MS Business Central ponúka jednoduché riešenie v podobe tzv. hromadných predajných objednávok. Hromadná predajná objednávka slúži na zaevidovanie dohodnutých tovarov, ich množstiev, cien a dodacích termínov, na ktorých sa spoločnosť so zákazníkom dohodla. Na základe týchto údajov systém následne plánuje výrobu a nákup tak, aby spoločnosť stihla dodať tovar svojmu zákazníkovi včas a podľa dohodnutých podmienok.

hromadna objednavka

Následne je možné z tejto hromadnej objednávky vytvoriť všetky výstupné doklady pre zákazníka automaticky (dodací list, predajná faktúra). Manažér si zároveň vie priebežne vyhodnocovať plnenie zmluvy, resp. dohody a porovnávať ho s plánom.

Hromadné predajné objednávky prinášajú prehľad do zmlúv a dohôd uzatvorených s odberateľmi a zároveň poskytujú účinný nástroj pre sledovanie a dodržiavanie týchto dohôd. Nestane sa tak, že sa  zabudne dodať, resp. vyrobiť nejaký tovar, ktorý spoločnosť zákazníkovi sľúbila dodať v určitom termíne. Neutrpia tak vzťahy so zákazníkom a vaša spoločnosť bude vnímaná ako spoľahlivý partner.

Zaujalo vás to a chceli by ste vedieť viac? Napíšte nám, zavolajte alebo si dohodnite stretnutie.

D_Vrablova

Článok napísala

Daniela Vrábľová

Daniela je konzultantkou pre oblasť nákupu, predaja a skladového hospodárstva v MS Dynamics NAV. Tiež sa venuje procesom na podporu vzťahov so zákazníkmi v Microsoft Dynamics 365 – customer relationship management (CRM).

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie