Cestovné príkazy – rýchlo a jednoducho

Cestovné príkazy – rýchlo a jednoducho

Pre Vás všetkých, ktorí sympatizujete s informačným systémom Dynamics, prinášame nový modul Cestovné príkazy. Pracovné cesty a výdavky zadávate intuitívne pomocou sprievodcu cestovných príkazov. Najdôležitejšie výhody nového modulu Modul umožňuje vytvárať cestovné príkazy s jednou alebo viacerými pracovnými cestami, umožňuje jednoduchý spôsob zadávania výdavkov, automatizuje schvaľovací proces. Cestovný príkaz obsahuje údaje o vodičovi, použitom dopravnom prostriedku, navštívených firmách,

Pre Vás všetkých, ktorí sympatizujete s informačným systémom Dynamics, prinášame nový modul Cestovné príkazy. Pracovné cesty a výdavky zadávate intuitívne pomocou sprievodcu cestovných príkazov.

Najdôležitejšie výhody nového modulu

  • Modul umožňuje vytvárať cestovné príkazy s jednou alebo viacerými pracovnými cestami, umožňuje jednoduchý spôsob zadávania výdavkov, automatizuje schvaľovací proces.
  • Cestovný príkaz obsahuje údaje o vodičovi, použitom dopravnom prostriedku, navštívených firmách, vynaložených nákladoch a zálohách.
  • Každá pracovná cesta v cestovnom príkaze môže byť uskutočnená iným dopravným prostriedkom.
  • Na konkrétnu cestu je možné priradiť niekoľko spolucestujúcich, pre ktorých systém automaticky vytvorí cestovný príkaz s rovnakými parametrami (pracovnými cestami) ako boli zadané na pôvodnom cestovnom príkaze. Aktualizáciou hlavného cestovného príkazu sa automaticky aktualizujú aj vedľajšie cestovné príkazy.
  • Na základe zadaných trás a v závislosti od platných sadzieb stravného a zákonných náhrad za prípadné použitie vlastných vozidiel systém vypočíta nárok na stravné a ostatné náhrady na pracovnú cestu
  • Z cestovného príkazu je možné priamo vytvoriť účtovný doklad (záväzky), t.j. vyúčtovanie cestovných príkazov a tiež podklad do miezd.
  • Cestovný príkaz umožňuje zobraziť všetky účtovné doklady súvisiace s pracovnou cestou.

Zjednodušte si prácu s cestovnými príkazmi zadávaním dát do systému, ušetrite čas pri ich spracovaní a urobte koniec papierovej byrokracii. To všetko rýchlo a jednoducho s modulom Cestovné príkazy.

Príklady

Spustenie sprievodcu

spustenie sprievodcu

Ukážka zadania pracovnej cesty

Ukážka zadania pracovnej cesty

Ukážka zadania výdavkov

Ukážka zadania výdavkov
ludka2

Článok napísala

Ľudmila Pašková

Ľudmila je konzultantka pre oblasť ekonomiky a finančných analýz pre MS Dynamics NAV/Business Central 365. Vo firme pôsobí viac ako 14 rokov a v ERP tíme pôsobí ako pozitívny, usmiaty a večne optimistický člen tímu.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie