Telegrafia – Diamant slovenského biznisu 2019

Telegrafia – Diamant slovenského biznisu 2019

Každoročne, už od doku 2009 Magazín Forbes Slovensko a spoločnosť Enterprise Investors oceňujú ocenením Diamanty slovenského biznisu najrýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné spoločnosti v jednotlivých regiónoch Slovenska v štyroch kategóriách – Východ, Stred, Západ a Bratislava. 3. miesto na východe Pre región Východ bola v 11. ročníku rebríčka Diamanty slovenského biznisu 2019 na základe svojich skvelých

Každoročne, už od doku 2009 Magazín Forbes Slovensko a spoločnosť Enterprise Investors oceňujú ocenením Diamanty slovenského biznisu najrýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné spoločnosti v jednotlivých regiónoch Slovenska v štyroch kategóriách – Východ, Stred, Západ a Bratislava.

3. miesto na východe

Pre región Východ bola v 11. ročníku rebríčka Diamanty slovenského biznisu 2019 na základe svojich skvelých výsledkov nominovaná aj spoločnosť Telegrafia. V TOP trojke sa ocitla spolu s ďalšou košickou firmou SWIDA Innovative s. r. o. a bardejovskou firmou AJ Antennas, s. r. o.

diamanty slovenskeho biznisu

Ocenenie zaväzuje

25. októbra 2019 sme toto ocenenie prijali aj my, s pokorou a veľkým záväzkom ďalej pokračovať v našom úsilí.

Ako povedal generálny riaditeľ Telegrafie Peter Marčák: „Ocenenie, myslím, potešilo úplne všetkých v spoločnosti. Každému dobre padne, ak je súčasťou úspešného tímu. Zároveň nás však motivuje k ešte hlbšiemu premýšľaniu o tom, prečo sme ho dostali a ako si výsledky, ktoré viedli k tomu, že sme ho dostali, udržať, dokonca ich ďalej zlepšovať.“

Kto ocenenie udeľuje

Organizátormi ocenenia sú magazín Forbes a spoločnosť Enterprise Investors.

Enterprise Investors, je najstaršou a jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe v spolupráci. Medzinárodná myšlienka Enterprise Investors podporovať malé a stredne veľké spoločnosti sa ujala hneď v niekoľkých európskych krajinách a vytvorených bolo niekoľko podujatí s udeľovaním cien, napríklad Štiky českého byznysu v Českej republike, Pegazus Díj v Maďarsku a Campioni în Business v Rumunsku.

Pokiaľ ide o magazín Forbes, ten snáď ani netreba predstavovať, pretože je považovaný za najlepší biznisový magazín na svete a zároveň patrí k najcitovanejším svetovým periodikám. Vychádza od roku 1917 a jeho slovenská mutácia od novembra 2010.

Kritéria a podmienky získania ocenenia

Súťaž každoročne hodnotí dosiahnuté podnikateľské výsledky slovenských spoločností za obdobie minimálne troch po sebe idúcich rokov činnosti firiem. V rámci oceňovania sa každoročne vytvorí zoznam spoločností, ktorý ponúka relevantný obraz o tom, ako sa darí malým a stredne veľkým podnikom a ako dynamicky rastú odvetvia v jednotlivých regiónoch na Slovensku.

Do rebríčka Diamanty slovenského biznisu, ktorý je zostavovaný na základe existujúcej databázy spoločnosti FinStat, sú zaradené slovenské spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • najmenej tri posledné roky nepretržitej činnosti,
  • ročné tržby v intervale 5 – 50 miliónov EUR v ostatných 3 rokoch,
  • ziskové hospodárenie minimálne za ostatné 3 roky.

Do hodnotenia je zaradená každá domáca firma, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá. Hodnotiaci panel je tvoria vedúci predstavitelia biznisu z rôznych odvetví, pričom ich hodnotenie nie je zaťažené žiadnou subjektívnou individuálnou voľbou, ale opiera sa iba o objektívne ekonomické ukazovatele.

telegrafia
malachovská 2016 2

Článok napísala

Miroslava Malachovská

Miroslava je marketingový manažér. Pracuje v spoločnosti Telegrafia už viac ako dvanásť rokov. Začala ako asistentka obchodného oddelenia a neskôr pracovala ako koordinátor vzdelávacieho centra. Od svojho návratu z materskej dovolenky pracuje pre marketingové oddelenie. Skúsenosti a poznatky, ktoré získala, jej dávajú pevnú základňu pre náročnú a tvorivú prácu, ktorú teraz robí pre marketingové oddelenie. Miluje beh a udržuje sa fit pravidelným tréningom a prípravou na polmaratónové súťaže.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie