Pracovný postup (workflow) ako nástroj pre schválenie dokumentov

Pracovný postup (workflow) ako nástroj pre schválenie dokumentov

Funkcionalita schvaľovania dokladov, ako ju poznáte z predchádzajúcich verzií Microsoft Dynamics NAV, bola v systéme NAV 2016 nahradená pracovnými postupmi pre schvaľovanie predaja a nákupu. Schvaľovacie postupy sú teraz viac škálovateľné a umožňujú komplexnejšie nastavenie. Pracovné postupy v podnikovom informačnom systéme Microsoft Dynamics NAV 2016 sú konzistentné. Každý krok pracovného postupu sa skladá z udalostí

Funkcionalita schvaľovania dokladov, ako ju poznáte z predchádzajúcich verzií Microsoft Dynamics NAV, bola v systéme NAV 2016 nahradená pracovnými postupmi pre schvaľovanie predaja a nákupu. Schvaľovacie postupy sú teraz viac škálovateľné a umožňujú komplexnejšie nastavenie.

Pracovné postupy v podnikovom informačnom systéme Microsoft Dynamics NAV 2016 sú konzistentné. Každý krok pracovného postupu sa skladá z udalostí pracovného postupu, ktoré sa uskutočnia za určitých podmienok a z odpovedí pracovného postupu.

Uvediem príklad:

Schválenie dokladu „faktúra“ s hodnotou menšou ako 50 € nemusí prechádzať schvaľovacím procesom, no doklad nad 50 € musí byť schválený nadriadeným manažérom.

Nadriadený si v takom prípade nájde e-mail, ktorý schváli, odmietne alebo deleguje schválenie na inú osobu. Môže tak urobiť zo svojho počítača, tabletu alebo smartphonu.

Systém pre schvaľovanie Microsoft Dynamics NAV

Nákup Objednávka NO160632 má požiadavku o vaše schválenie.

Vďaka funkcionality „Pracovné postupy“, ktorá podporuje riadenie a automatizuje podnikové procesy, je možné vytvárať jednoduché postupy a prispôsobovať ich vlastným procesom.

Pracovné postupy v NAV2016 skracujú v spoločnosti dobu,
potrebnú na vykonanie úlohy.

Pre tvorbu pracovných postupov je možné použiť šablóny pracovného postupu prednastavené spoločnosťou Microsoft, upravené postupy, ktoré si viete vytvoriť prispôsobením týchto šablón podľa vlastných firemných procesov alebo je možné vytvorenie úplne nových pracovných postupov.

Pracovné postupy v NAV2016 skracujú v spoločnosti dobu, potrebnú na vykonanie úlohy. Notifikácie k jednotlivým úlohám sú posielané ihneď a môžu byť spustené na akomkoľvek klientovi vrátané mobilných zariadení.

Každý proces máte pod kontrolou, viete sa pozrieť na priebeh procesu a skontrolovať, v akej fáze sa práve nachádza a ktorí kolegovia sú zodpovední za jednotlivé kroky.

Automatizácia procesov zaisťuje spustenie jedného procesu ihneď po dokončení toho predchádzajúceho.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie