Majte prehľad o tom, čo účtujete

Majte prehľad o tom, čo účtujete

Nová funkcionalita Microsoft Dynamics NAV 2016 „Ukážka účtovania“ poteší každého účtovníka. Funkcia umožňuje zobraziť dopad transakcie na všetky súvisiace položky ešte pred zaúčtovaním dokladu. Takto viete minimalizovať chyby, ktoré vznikajú pri účtovaní. Ste si istí, že nastavenia pre zaúčtovanie či už položiek do hlavnej knihy alebo položiek DPH, či položiek dodávateľov/zákazníkov, a pod. sú správne.

Nová funkcionalita Microsoft Dynamics NAV 2016 „Ukážka účtovania“ poteší každého účtovníka. Funkcia umožňuje zobraziť dopad transakcie na všetky súvisiace položky ešte pred zaúčtovaním dokladu.

Takto viete minimalizovať chyby, ktoré vznikajú pri účtovaní. Ste si istí, že nastavenia pre zaúčtovanie či už položiek do hlavnej knihy alebo položiek DPH, či položiek dodávateľov/zákazníkov, a pod. sú správne.

Táto nová funkcia umožňuje zobraziť dopad transakcie
na všetky súvisiace položky ešte pred zaúčtovaním dokladu.

Funkcionalita Ukážka účtovania je dostupná pre každý účtovaný doklad v Dynamics NAV 2016.

Ako to funguje?

Dokladom nákupná objednávka zaúčtujete nákup tovaru. Pred zaúčtovaním použijete funkčnosť „Ukážka účtovania“.

V okne „Ukážka zaúčtovania“ sa zobrazia všetky položky, ktoré súvisia s účtovanou transakciou.

Zobrazením súvisiacich položiek, napr. „Vecná položka“ viete overiť správnosť účtovania na účty hlavnej knihy.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie