5 súčasných trendov vo svete ERP systémov

5 súčasných trendov vo svete ERP systémov

Začiatkom tohto storočia začala rásť popularita podnikových IT systémov (ERP - Enterprise Resource Planning). Dnes sú takmer nutnosťou pre každú firmu, ktorej nestačia excelovské tabuľky, ale potrebuje integrovať procesy do jedného softvéru. Spoločnosti menujú ako najdôležitejšie dôvody implementácie ERP softvéru zlepšenie hospodárskych výsledkov (17 % firiem), zjednodušenie práce zamestnancov (14 %), jednoduchšie dodržiavanie regulácií (14

Začiatkom tohto storočia začala rásť popularita podnikových IT systémov (ERP – Enterprise Resource Planning). Dnes sú takmer nutnosťou pre každú firmu, ktorej nestačia excelovské tabuľky, ale potrebuje integrovať procesy do jedného softvéru.

Spoločnosti menujú ako najdôležitejšie dôvody implementácie ERP softvéru zlepšenie hospodárskych výsledkov (17 % firiem), zjednodušenie práce zamestnancov (14 %), jednoduchšie dodržiavanie regulácií (14 %), či integráciu (13 %) alebo náhradu systémov (9 %). Tento segment IT trhu sa ďalej vyvíja aj podľa možností technológií, aj podľa požiadaviek biznisu.

Funkcie ERP systémov v roku 2020 formuje niekoľko trendov:

1. Dôraz na cloud a hybridné riešenia

Rozmach tzv. “cloud computing”, teda využívanie softvéru uloženého na internetových serveroch nie je novým fenoménom. Čím ďalej, tým viac firiem však preferuje mať tieto funkcie dostupné online a nie cez lokálnu inštaláciu. Medzi hlavné benefity full-cloud softvéru totižto patria nižšie vstupné náklady a jednoduchšia škálovateľnosť, čo ocenia najmä menšie a stredné podniky.

Podľa dát Accenture z roku 2019 preferuje 51 % firiem cloud aplikácie a 35 % ERP riešenia nainštalované na mieste. Najbežnejšou formou cloudového dodania ERP funkcií je SaaS (Software as a Service), kde sa očakáva rozvoj používateľského rozhrania a nové funkčné moduly. Mnoho podnikových softvérov by sa malo v dohľadnej dobe objaviť aj vo full-cloud verziách. Podľa Accenture by mal výrazne rásť aj dopyt po tzv. hybridných ERP riešeniach, kombinujúcich obidva svety. Stále však platí – cloud je budúcnosť.

2. Lepšia mobilita a podpora mobilných zariadení

Tento trend je daný rozvojom cloudu a zmenami v organizácii práce – viac práce sa deje mimo pracoviska a mobilné zariadenia či tablety sú veľmi populárne aj na pracovné úkony. Preto je mobilný prístup ku všetkým dátam nesmierne dôležitý a v budúcnosti by mali byť mobilné ERP aplikácie bežnou normou. Prístup k pracovným dátam či kontaktom sa tak stáva dostupným pre všetkých a zároveň bezpečným. Naviac, technické profesie či sales budú môcť jednoducho a rýchlo doplniť dáta do systému bez toho, aby sa museli vrátiť do kancelárie.

3. Pokročilá automatizácia a používanie umelej inteligencie

Množstvo dát, ktoré každá firma spracováva sa neustále zvyšuje a sú uložené v ERP programoch. Ich analýzu umožňujú pokročilé technológie umelej inteligencie (A.I.). Jej integrácia vo forme “machine learning” či spracovania prirodzeného jazyka dokáže všetky tieto informácie sprocesovať automaticky. Vďaka tomu šetrí tento softvér čas a schopnosti ľudskej sily a asistuje strategickému rozhodovaniu vďaka pokročilým dátovým analýzam. Od pôvodnej funkcie podnikových systémov, teda zjednotenie procesov, sa tak podnikový softvér stáva iERP (inteligentným ERP), softvérom, ktorý znásobuje efektivitu. V súčasnosti 37 % firiem buď integruje, alebo už integrovalo tieto inteligentné technológie v ERP softvéri a ďalších 53 % firiem má ich využitie naplánované.

4. Personalizácia ERP systémov

Využívanie inteligentných technológií súvisí aj s prispôsobovaním ERP programov požiadavkám rôznych odvetví. Nie každá firma potrebuje napr. rozpoznávanie hovoreného jazyka. Novou normou nie je ponúkať jeden softvér pre všetkých, ale skôr hneď niekoľko vzájomne prepojených modulov, ktoré si firma môže zvoliť a prispôsobiť svojim operáciám. Dobrým príkladom môže byť napr. Microsoft, kde môže klasické ERP pracovať vedľa vizualizácie dát (Power BI), podporou sales a vývojom vlastných integrovaných aplikácií (Powe Apps). Tento trend “softvéru na mieru” by sa mal v budúcnosti iba rozširovať.

5. Podpora IoT (Internet of Things)

IoT, teda funkčná sieť prístrojov, ktoré si medzi sebou vymieňajú dáta, je veľkým pojmom a rastúcim segmentom trhu. Odhaduje sa, že v roku 2020 by malo byť na svete približne 20 miliárd IoT prístrojov. V kombinácii s ERP softvérom to znamená veľký potenciál pre automatický manažment výroby, okamžité dáta zo skladov či vysoko optimalizovanú zákaznícku podporu a servis.

ERP systémy sú čoraz bežnejšou súčasťou firemného života aj pre malé a stredné podniky, pričom do budúcna by sa mala popularita aj kvalita týchto systémov iba rozvíjať. Automatizácia a zjednotenie všetkých firemných operácií na jednom mieste by v blízkej budúcnosti malo byť rozšírené aj o personalizáciu, pokročilé technológie a umelú inteligenciu. Spoločnosť Telegrafia tieto trendy vníma a venuje sa inštalácii, školeniu a podpore pre softvér jedného z najväčších pojmov na trhu, systém Microsoft Business Central.

malachovská 2016 2

Článok napísala

Miroslava Malachovská

Miroslava je marketingový manažér. Pracuje v spoločnosti Telegrafia už viac ako dvanásť rokov. Začala ako asistentka obchodného oddelenia a neskôr pracovala ako koordinátor vzdelávacieho centra. Od svojho návratu z materskej dovolenky pracuje pre marketingové oddelenie. Skúsenosti a poznatky, ktoré získala, jej dávajú pevnú základňu pre náročnú a tvorivú prácu, ktorú teraz robí pre marketingové oddelenie. Miluje beh a udržuje sa fit pravidelným tréningom a prípravou na polmaratónové súťaže.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie